Kjøpsbetingelser

Denne siden (sammen med våre retningslinjer for cookies) gir en oversikt over de vilkår og betingelser ("Nettstedsvilkår") som gjelder for de tjenester som vi, Gruppen Fjeld AS ("SpisNå") tilbyr gjennom tilgang til vårt nettsted https://www.spisna.no, samt alle mobile SpisNå-applikasjoner som du bestiller tjenestene våre gjennom (samlet kalt "Nettsted"). Les disse nettstedsvilkårene grundig før du bestiller et produkt gjennom Nettstedet. Når du bestiller et produkt via Nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse nettstedsvilkårene. Nettstedsvilkårene gjelder også bruken av Nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse nettstedsvilkårene fra tid til annen ved å endre dem på denne siden. Vi anbefaler at du skriver ut en versjon av disse nettstedsvilkårene for fremtidig referanse.

Bruk av dine personlige data som du har sendt via Nettstedet, reguleres av våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for cookies.

For å unngå enhver tvil gjør vi oppmerksom på at all referanse til "Nettsted" i disse nettstedsvilkårene omfatter både aktuelle og fremtidige versjoner av Nettstedet vårt https://www.spisna.no samt enhver mobil SpisNå-applikasjon som gir deg tilgang til Nettstedet vårt, uansett om tilgangen ble opprettet gjennom en aktuell eller fremtidig plattform eller enhet (inkludert, men ikke begrenset til, mobile nettsteder, mobile applikasjoner, assosiert nettsted eller relatert nettsted for midlertidig tilgang til Nettstedet vårt).

Idet du går inn på et område på Nettstedet vårt, aksepterer du disse nettstedsvilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse nettstedsvilkårene, bør du forlate Nettstedet øyeblikkelig, og du vil ikke kunne bestille noen produkter gjennom Nettstedet.

I. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV OG SALG GJENNOM NETTSIDEN
1. INNLEDNING OG VÅR ROLLE

1.1. Opplysninger om bedriften: SpisNå er en bedrift som er registrert i Norge med organisasjonsnummer 921 686 034, og med forretningsadresse Tryms vei 7, 3089 Holmestrand.

1.2. MVA-nummer: Vårt MVA-nummer er 921 686 034.

1.3. Produktbestillinger: Vi tilbyr deg en måte å kommunisere dine bestillinger på ("Bestillinger") for produkter ("produkter") til leverings- eller takeaway-Restauranter ("Restauranter" eller "Restauranten"), som vi viser på Nettstedet. Selve avtalen om kjøp av Produktene og leveringen av disse inngås mellom deg som kunde og Restauranten du legger inn en bestilling til gjennom vår Nettside. Vi vil sørge for at avtalen mellom deg og Restauranten sluttes, på vegne av, og som agent for Restauranten.

2. VILKÅR FOR TILGANG TIL NETTSTEDET

2.1. Tilgang til Nettstedet: Du kan ha tilgang til noen områder av Nettstedet uten at du må foreta en bestilling eller registrere deg hos oss. De fleste nettstedsområdene er åpne for alle.

2.2. Aksept av vilkår: Idet du går inn på et område på Nettstedet vårt, aksepterer du disse nettstedsvilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse nettstedsvilkårene, bør du forlate Nettstedet øyeblikkelig, og du vil ikke kunne bestille noen produkter gjennom Nettstedet.

2.3. Revidering av vilkår: Vi kan revidere disse nettstedsvilkårene til enhver tid. Du bør kontrollere Nettstedet regelmessig for å gå gjennom de aktuelle nettstedsvilkårene, for de er bindende for deg. Når du plasserer en bestilling gjennom oss, omfattes du av de reglene for personvern og vilkår og betingelser som gjelder på det tidspunktet du foretar bestillingen.

2.4. Ansvar: Du er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for å ha tilgang til Nettstedet. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som har tilgang til Nettstedet gjennom din Internett-forbindelse, er informert om disse nettstedsvilkårene og at de overholder dem.

3. DIN STATUS

3.1. Berettigelse og alder: Når du foretar en bestilling gjennom Nettstedet, garanterer du at:

3.1.1. du er juridisk berettiget til å inngå bindende kontrakter med Restauranter, og

3.1.2. du er minst 16 år gammel.

3.2. Du anerkjenner og aksepterer at dersom du har allergier eller intolleranser, vil du kontakte restauranten direkte for å undersøke at maten er passende for deg, før du legger inn en bestilling hos dem.

3.3. Alkohol og sigaretter: Du erkjenner og samtykker i at:

3.3.1. det er en forseelse for personer under 18 år å kjøpe, eller forsøke å kjøpe, alkohol, sigaretter eller annen tobakk. Videre er det ulovlig for personer over 18 år å kjøpe alkohol, sigaretter eller annen tobakk på vegne av en person under 18 år,

3.3.2. Dersom din bestilling inkluderer alkohol, sigaretter eller annen tobakk, vil du bli bedt om å fremvise legitimasjon som beviser din alder ved henting eller levering av din Bestilling. Dersom du ikke kan fremvise legitimasjon som beviser at du er 18 år eller eldre, eller dersom Restauranten har rimelig grunn til å tro at alkohol, sigaretter eller annen tobakk du har forsøkt å bestille blir kjøpt på vegne av en person under 18 år, har Restauranten rett til å nekte å utlevere varene til deg.

4. SLIK BESTILLER DU, OG SLIK BLIR BESTILLINGEN BEHANDLET

4.1. Sette sammen bestillingen: Når du har valgt de produktene som du vil bestille fra menyen til den Restauranten du har valgt og har oppgitt annen nødvendig informasjon, får du anledning til å sende bestillingen ved å klikke på "fortsett", "plasser min bestilling" eller liknende knapp. Det er viktig at du kontrollerer all informasjonen du oppgir og at du retter eventuelle feil før du klikker på denne knappen. Så snart du har trykket på knappen, inngår du en avtale med Restauranten, og feil vil ikke kunne korrigeres eller slettes, ut over det som framgår av avsnitt 4.2.

4.2. Endre eller avbryte en bestilling: Når du har sendt bestillingen din og betalingen din er bekreftet, har du ikke rett til å endre eller avbryte bestillingen din, ei heller har du rett til å få pengene dine tilbake (les paragraf 4.4 for mer informasjon om prosessen for avviste bestillinger og refundering av betaling). Hvis du ønsker å endre eller avbryte bestillingen, kan du kontakte vårt kundeserviceteam som beskrevet i paragraf 6.3, så vil de forsøke å ta kontakt med Restauranten, for å videreformidle din forespørsel. Det er imidlertid ingen garanti for at vi vil være i stand til å nå Restauranten eller at Restauranten vil etterkomme i din forespørsel, siden det kan hende at de allerede har begynt å behandle bestillingen din.

4.3. Betalingsbekreftelse: Dersom din betaling ikke blir bekreftet, blir ikke bestillingen din behandlet eller sendt videre til den gjeldende Restauranten.

4.4. Behandling av dine bestillinger og Restaurantens avvisninger: Når vi mottar din bestilling, vil vi sende den til den gjeldende Restauranten og sender deg en melding per e-post om at din bestilling blir behandlet. Merk at hvis du ser en bekreftelsesside på Nettstedet og hvis du mottar en bekreftelses-e-post, bekrefter dette kun at du har inngitt en bestilling til Restauranten om salg av dine bestilte Produkter, men ikke nødvendigvis at din bestilling er blitt akseptert og vil behandles av Restauranten. Vi oppmuntrer alle våre Restauranter til å akseptere alle bestillinger og øyeblikkelig gi melding om eventuell avvisning, og vi vil melde fra til deg (vanligvis per e-post) så snart det er praktisk mulig dersom en restaurant avviser bestillingen din. En restaurant har imidlertid rett til å avvise en bestilling til enhver tid hvis den har det for travelt, grunnet værforbehold eller av annen årsak. Dersom Restauranten avviser din bestilling inngås ikke avtalen mellom deg og Restauranten, og enhver betaling foretatt av deg i relasjon til bestillingen vil bli refundert deg i samsvar med avsnitt 5.6 nedenfor.

4.5. Levering av bestillingen: Anslått tid for leveringer og hentinger opplyses av Restauranten og er kun veiledende. Verken vi eller Restauranten kan garantere at bestillingene blir levert eller er tilgjengelig for henting innenfor den anslåtte tiden.

5. PRIS OG BETALING

5.1. Merverdiavgift og leveringskostnader: Prisene er de samme som er oppgitt på Nettstedet. Disse prisene inkluderer MVA, men kan være uten leveringskostnader (hvis du har valgt levering istedenfor henting), samt en transaksjonskostnad, som enten betales direkte ved bestilling av varene, eller til Restauranten ved henting/levering på vegne av JE. Slike kostnader legges eventuelt til det utestående totalbeløpet.

5.2. Uriktige priser: Dette Nettstedet inneholder et stort antall menyer, og det er mulig at noen av menyene kan inneholde uriktige priser. Dersom den riktige prisen for en bestilling er høyere enn den prisen som er oppført på Nettstedet, vil vil vanligvis kontakte deg før gjeldende bestilling forsendes. I så fall er verken vi eller gjeldende restaurant på noen måte forpliktet til å sikre at du får bestillingen til den uriktige, lavere prisen eller å gi deg kompensasjon for den uriktige prisen.

5.3. Betalingsmetoder: Betaling for bestillinger må gjøres med et godkjent kreditt- eller bankkort via Nettstedet eller kontant til Restauranten idet du mottar leveringen, eller denne hentes av deg i Restaurantens lokaler.

5.4. Kortbetalinger: Hvis du betaler med kreditt- eller bankkort, kan det hende at du må vise kortet til Restauranten ved leveringen eller hentingen av din bestilling som identifikasjon, slik at den kan kontrollere at kortet stemmer overens med de opplysningene som ble mottatt for bestillingen. Vær oppmerksom på at fra tid til annen kan det oppstå overføringsforsinkelser når du betaler med kort. Dette kan bety at en betaling kan ta opptil seksti (60) dager før den trekkes fra bankkontoen din eller blir belastet på kreditt- eller bankkortet ditt.

5.5. Kreditter og rabattkuponger: Du kan få kreditt eller rabatt på bestillingen din hvis du bruker en reklamekupong eller kode som du finner på Nettstedet, og som er bekreftet av SpisNå, og du betaler da bare for differansen med kreditt- eller bankkortet ditt. Les Vilkår og betingelser for kuponger for hele teksten angående vilkår og betingelser når det gjelder bruk av kreditter og rabattkuponger. Vær oppmerksom på at standard bankprosedyrer kan føre til at din bank eller kortutsteder først vil "øremerke" hele bestillingsbeløpet (før eventuell kreditt eller rabatt) på kontoen din fra 3 til 5 arbeidsdager (eller lengre, avhengig av din bank eller kortutsteder), og at dette beløpet derfor vil være utilgjengelig på kontoen din i denne perioden. Kreditten eller rabatten trer i kraft når din bank eller kortutsteder overfører betalingen for dine bestillinger til oss, og når dette skjer vil beløpet på kreditten eller kupongen ikke bli overført til oss, men vil istedenfor bli satt inn på din disponible saldo av din bank eller kortutsteder. Du erkjenner og samtykker i at verken vi eller gjeldende restaurant vil være ansvarlige eller bli gjort ansvarlige overfor deg i forbindelse med denne forsinkelsen som banken eller kortutstederen forårsaker når et beløp føres tilbake på din konto.

5.6. Avviste bestillinger: Standard bankprosedyrer kan føre til at når du har sendt en bestilling som du betaler med kreditt- eller bankkort, og din betaling er registrert, vil din bank eller kortutsteder "øremerke" hele bestillingsbeløpet. Dersom bestillingen din så blir avvist av Restauranten (som beskrevet i paragraf 4.4 over) eller avbrutt av annen grunn, vil din bank eller kortutsteder ikke overføre beløpet for bestillingen til oss, men istedet sette gjeldende beløp tilbake på din disponible saldo. Dette kan imidlertid ta mellom 3 og 5 arbeidsdager (eller lengre, avhengig av din bank eller kortutsteder). Du erkjenner og samtykker i at verken vi eller gjeldende restaurant vil være ansvarlige eller bli gjort ansvarlige overfor deg i forbindelse med denne forsinkelsen som banken eller kortutstederen forårsaker når et beløp føres tilbake på din konto.

6. KUNDESERVICE

6.1. Generelt: Kundeservice er et veldig viktig tema hos oss. Som spesifisert i paragrafene 6.5 og 11 vil vårt kundeserviceteam derfor prøve å støtte deg så langt som mulig hvis du har problemer med bestillingen din. Du kan kontakte vårt kundeserviceteam ved å klikke på eller velge knappen "Trenger du hjelp?", "Hjelp?" eller liknende eller ved å ringe telefonnummeret som du finner på Nettstedet.

6.2. Spørsmål om bestillingen: Hvis bestillingen din tar lengre tid enn forventet eller du har andre problemer med bestillingen, kan du ta kontakt med vårt kundeserviceteam som beskrevet over, så vil en av våre kundeservicemedarbeidere prøve å ta kontakt med Restauranten for å følge opp forespørselen din.

6.3. Endre eller avbryte en bestilling: Hvis du ønsker å endre eller avbryte bestillingen etter at du har sendt den og betalingen er registrert, kan du kontakte vårt kundeserviceteam som beskrevet over, så vil de forsøke å ta kontakt med Restauranten, for å videreformidle din forespørsel. . Det er imidlertid ingen garanti for at vi vil være i stand til å nå Restauranten eller at Restauranten vil etterkomme din forespørsel, siden det kan hende at de allerede har begynt å behandle bestillingen din.

6.4. Reklamasjoner eller tilbakemelding: Dersom du ikke er fornøyd med kvaliteten på et produkt eller en tjeneste som er gitt av en restaurant, kan du eventuelt gi tilbakemelding i form av rangeringer, kommentarer og vurderinger på Nettstedet (samlet kalt "vurderinger") for å gi uttrykk for din erfaring. Vurderingene er en viktig del av vår kvalitetskontrollprosess.

6.5. Kompensasjon: Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på et produkt eller en tjeneste som er gitt av en restaurant, og du ønsker å be om å få refundert pengene, en proporsjonal prisreduksjon eller en annen form for kompensasjon, bør du kontakte Restauranten direkte for å gi uttrykk for reklamasjonen og, hvis aktuelt, følge Restaurantens egen reklamasjonsprosedyre. Hvis du ikke er i stand til å kontakte Restauranten, eller Restauranten nekter å behandle reklamasjonen din, kan du ta kontakt med vårt kundeserviceteam som beskrevet over innen 48 timer etter at du gjorde bestillingen, så vil en av våre kundeservicehjelpere prøve å kontakte Restauranten for å be om kompensasjon på dine vegne. Vær oppmerksom på at avtalen om kjøp av Produktene og leveringen av disse er mellom deg og Restauranten du bestiller dine Produkter av. Vi har ikke kontroll over Restaurantene eller kvaliteten på produktene eller tjenestene de leverer, og at vi ikke kan tilby å ta, og heller ikke har, noe ansvar eller noen forpliktelse for å tilby noen form for kompensasjon til deg på vegne av Restaurantene.

7. LISENS

7.1. Vilkår for tillatt bruk: Du har tillatelse til å bruke Nettstedet og skrive ut og laste ned utdrag fra Nettstedet til egen, ikke-kommersiell bruk på følgende grunnlag:

7.1.1. Du må ikke misbruke Nettstedet (inkludert gjennom hacking eller "skraping").

7.1.2. Hvis ikke annet er bestemt er opphavsretten og andre immaterielle eiendomsrettigheter til Nettstedet og til materiellet som offentliggjøres her (inkludert, men ikke begrenset til, fotografier og grafiske bilder) eiet av oss eller av våre lisensgivere. Disse arbeidene er beskyttet av regler om opphavsrett og avtaler over hele verden, og alle rettighetene forbeholdes. I henhold til disse nettstedsvilkårene er enhver bruk av utdrag fra Nettstedet som ikke er i overensstemmelse med paragraf 7.1, forbudt.

7.1.3. Du må ikke modifisere de digitale eller utskrevne kopiene av noe materiell som du skriver ut i overensstemmelse med paragraf 7.1, og du må ikke bruke noen bilder, fotografier eller annen grafikk samt video- og lydsekvenser adskilt fra eventuelt ledsagende tekst;

7.1.4. Du må sikre at vår status som forfatter til materialet på Nettstedet alltid respekteres;

7.1.5. Du har ikke tillatelse til å bruke noe materiell på Nettstedet eller selve Nettstedet for kommersielle formål uten å innhente lisens fra oss.

7.2. Begrensning av bruk: Bortsett fra det som er spesifisert i paragraf 7.1 må Nettstedet ikke brukes, og ingen deler av Nettstedet må reproduseres eller lagres, på noe annet nettsted eller inkluderes i noen offentlig eller privat elektronisk søkesystem eller søketjeneste uten vår forutgående skriftlige tillatelse.

7.3. Forbehold om rettigheter: Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt i disse nettstedsvilkårene, forbeholdes oss.

8. NETTSIDETILGANG

8.1. Tilgang til Nettstedet: Selv om vi prøver å sikre at Nettstedet vanligvis er tilgjengelig 24 timer i døgnet, er vi ikke forpliktet til å gjøre dette, og vi overtar intet ansvar overfor deg dersom Nettstedet på et tidspunkt eller i en periode ikke skulle være tilgjengelig.

8.2. Midlertidig utelukkelse fra tilgang: Tilgangen til Nettstedet kan bli midlertidig stengt til enhver tid, og uten varsel.

8.3. Informasjonssikkerhet: Det er ikke fullt ut trygt å overføre informasjon via Internett. Selv om vi iverksetter de tiltakene som loven krever for å beskytte din informasjon, kan vi ikke garantere sikkerheten når du overfører dine data til Nettstedet. Enhver overføring skjer for din egen risiko.

9. BESØKERNES MATERIALE OG VURDERINGER

9.1. Generelt

9.1.1. I motsetning til personlig informasjon som er identifiserbar, som defineres under våre retningslinjer for [personvern](/privacypolicy), vil alt materiale du poster, laster opp eller overfører til Nettstedet (inkludert, uten begrensning, vurderinger) ("besøkermateriale") bli betraktet som ikke-konfidensielt og ikke-egeneid. Hvis du poster, laster opp eller overfører besøkermateriale, frembyr og garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene for slikt besøkermateriale. Du samtykker i at vi ikke har noen forpliktelser med hensyn til besøkermateriale og at vi og enhver annen som vi spesifiserer fritt kan kopiere, fremlegge, distribuere, innlemme og på annen måte bruke ethvert besøkermateriale og alle data, bilder, lyder, tekster og andre ting materialet omfatter, til hvilket som helst og alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

9.1.2. Du frembyr og garanterer at ethvert besøkermateriale som du poster, laster opp eller overfører, verken nå eller senere bryter med noen restriksjoner i paragrafene 9.2 til 9.3 nedenfor.

9.2. Retningslinjer for besøkermateriale: Det er forbudt å poste, laste opp eller overføre ethvert besøkermateriale (inkludert eventuelle vurderinger) til eller fra Nettstedet som:

9.2.1. bryter med en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov;

9.2.2. er ulovlig eller bedragersk;

9.2.3. utgjør uautorisert annonsering; eller

9.2.4. inneholder skadelig virus eller andre skadelige programmer.

9.3. Retningslinjer for besøkervurderinger: Spesielt (men ikke begrenset til), enhver vurdering som du sender gjennom Nettstedet må ikke:

9.3.1. inneholde noe injurierende, obskønt eller støtende materiale;

9.3.2. fremme vold eller diskriminering;

9.3.3. krenke en annen persons immaterielle rettigheter;

9.3.4. bryte med noen rettslige plikter overfor en tredjepart (som f.eks. plikt om sikkerhet);

9.3.5. annonsere illegal aktivitet eller trenge inn på andres rettighet;

9.3.6. gi inntrykk av at de er av vår opprinnelse; eller

9.3.7. brukes for å kamuflere en annen person eller for å feilrepresentere din bedrift med en annen person.

9.4. Fjerning av vurderinger: De forbudte handlingene som er opplistet i paragrafene 9.2 og 9.3 over, er ikke uttømmende. Vi forbeholder oss retten til å (men overtar ingen forpliktelser unntatt det som kreves av loven), og kan etter eget skjønn, fjerne eller redigere enhver vurdering eller annet besøkermateriale som er postet, lastet opp eller overført til Nettstedet, og som vi mener bryter et forbud i paragrafene 9.2 eller 9.3 over, eller som det på annen måte må stilles innvendinger mot eller som kan utsette oss eller tredjepart for skade eller ansvar, uansett art, eller uansett annen årsak.

9.5. Bruk av vurderinger: Vurderingene og annet besøkermateriale som Nettstedet inneholder er kun beregnet til informasjonsformål og utgjør ikke noe råd fra oss. Vurderinger og besøkermateriale gjengir meningene til de kundene som har bestilt gjennom Nettstedet eller andre tredjeparter, og eventuelle utsagn, råd eller meninger som er gitt av slike personer, er kun deres. Følgelig, så langt det er mulig under gjeldende lov, anser vi oss ikke ansvarlige eller forpliktet overfor noen for vurderinger eller annet besøkermateriale, inkludert, men ikke begrenset til, uansett feil, krenkelse, obskønitet, utelatelse eller usannhet som du kanskje kan finne i slikt materiale.

9.6. Ansvar: Du samtykker i å holde oss skadesløs mot ethvert tap, skade og krav (og alle relaterte kostnader) som er oppstått fra eller som stilles mot oss av en restaurant eller tredjepart og som er oppstått fra eller i forbindelse med en vurdering eller besøkermateriale som du har gitt, og som bryter enhver av de fremstillingene og garantiene, overenskomstene eller restriksjonene som er spesifisert paragraf 9.

9.7. Fremleggelse for myndigheter og domstoler: Du erkjenner at vi samarbeider helt og holdent med enhver beslutningsdyktig myndighet som ber om eller krever at vi skal fremlegge identiteten eller lokasjonen til de som poster en vurdering eller annet besøkermateriale som bryter med paragraf 9.2 eller 9.3, eller enhver annen gjeldende restriksjon, og du fritar oss helt og holdent så langt det er mulig etter loven fra alt ansvar i forbindelse med slik fremleggelse.

10. LENKER TIL OG FRA ANDRE NETTSTEDER

10.1. Tredjeparts nettsteder: Lenker til tredjeparts nettsteder på Nettstedet er kun gitt for at du kanskje kan ha nytte av dem. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du Nettstedet. Vi har ikke gjennomgått, og kontrollerer ikke, disse tredjeparts nettsteder (og er ikke ansvarlige for disse nettstedene eller deres innhold eller tilgjengelighet). Vi verken støtter eller står inne for disse nettstedene, deres innhold eller følgene av å bruke slike nettsteder eller slikt innhold. Hvis du bestemmer deg for å åpne noen av disse tredjeparts nettsteder som er lenket til Nettstedet, gjør du dette helt og holdent på egen risiko.

10.2. Tillatelse til å sette inn lenke: Du kan sette inn lenke på Nettstedets hjemmeside (https://www.spisna.no) forutsatt at:

10.2.1. du gjør dette på en hederlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte;

10.2.2. du ikke oppretter en lenke fra et nettsted som ikke eies av deg eller på noen måte som antyder en form for assosiering med eller inneståelse fra oss som ikke eksisterer;

10.2.3. ethvert nettsted som du oppretter lenke for må samsvare med innholdsstandardene som er spesifisert i nettstedsvilkårene (spesielt i paragraf 9 (Besøkernes materiale og vurderinger));

10.2.4. vi har rett til å trekke lenketillatelsen tilbake til enhver tid, uansett årsak.

11. ANSVARSFRASKRIVELSER

11.1. Nettstedsinformasjon: Selv om vi prøver å sikre at informasjonen på Nettstedet er korrekt, kan vi ikke love at den er nøyaktig eller fullstendig. Vi kan til enhver tid foreta endringer i materialet på Nettstedet eller i tjenestene, produktene og prisene som er beskrevet der, uten varsel. Materialet på Nettstedet kan være gammelt, og vi forplikter oss ikke til å oppdatere slikt materiale.

11.2. Allergier, ernæringsinformasjon og annen menyinformasjon: Når en restaurant registrerer seg hos oss, må de gi oss oppdatert menyinformasjon. Denne informasjonen inkluderer vi på deres respektive side på nettsiden vår. Når informasjon om allergier eller annen ernæringsinformasjon er inkludert, gjør vi vårt beste for å gjenpublisere dette akkurat som det står i restaurantens meny. Om du, eller noen du bestiller for, har noen bekymringer angående allergier, intoleranser eller andre matpreferanser bør du alltid ta kontakt med restauranten direkte før du bestiller. Vennligst ikke bruk "Legg til en kommentar til restauranten"-vinduet for å tilføye detaljer om allergier. Det er viktig at du snakker direkte med restauranten som skal lage maten din for å sikre at du kan spise den.

11.3. Handlinger og utelatelser fra Restaurantens side: Den juridiske kontrakten for levering og kjøp av produkter gjøres mellom deg og den Restauranten som du plasserer bestillingen hos. Vi har ingen kontroll over handlingene eller utelatelsene fra noen restaurant. Uten å begrense de generelle reglene over, erkjenner og aksepterer du følgende når du bruker Nettstedet:

11.3.1. Vi overtar intet ansvar for at produktene som er bestilt fra en restaurant gjennom Nettstedet vil være av tilfredsstillende kvalitet eller egnet for ditt formål, og vi fraskriver oss enhver slik garanti.

11.3.2. Anslått tid for leveringer og hentinger opplyses av Restauranten og er kun veiledende. Verken vi eller Restaurantene kan garantere at bestillingene blir levert eller er tilgjengelige for henting innenfor den anslåtte tiden.

11.3.3. Vi oppmuntrer alle våre Restauranter til å akseptere alle bestillinger og øyeblikkelig gi melding om eventuell avvisning, og vi vil melde fra til deg (vanligvis per e-post) så snart det er praktisk mulig dersom en restaurant avviser bestillingen din. Vi garanterer imidlertid ikke at en Restaurant vil akseptere of gjennomføre alle bestillinger, og en Restaurant har til enhver tid rett til å avvise en bestilling hvis den har det for travelt, dersom du ikke fremviser legitimasjon ved bestilling av alkohol, tobakk eller andre tobakksprodukter, grunnet værforbehold eller av annen årsak.

11.3.4. Ansvarsfraskrivelsene over begrenser på ingen måte dine rettigheter etter loven overfor enhver Restaurant

11.4. Ekskludering av vilkår: Vi tilbyr deg tilgang til og bruk av Nettstedet på det grunnlag at, så langt det er mulig etter loven, vi unntas fra alle fremstillinger, garantier, betingelser, ansvarstaken og andre vilkår i forbindelse med Nettstedet og din bruk av det (inkludert enhver unntakelse, garanti, betingelse, ansvarstaken og andre vilkår som på annet vis kan gjelde for Nettstedet eller din bruk av det, eller på annen måte kan være implisitt eller innlemmet i disse nettstedsvilkårene gjennom vedtekter, sedvanerett eller på annen måte).

12. ANSVAR

12.1. Generelt: Intet i disse nettstedsvilkårene unntar eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som oppstår på grunn av vår forsømmelse, vårt ansvar for bedragerske opplysninger eller noe som helst ansvar som ikke kan unntas eller begrenses under gjeldende lov. Intet i disse nettstedsvilkårene har innvirkning på dine rettigheter etter loven.

12.2. Ekskludering av ansvar: Som regulert av klausul 12.1 vil vi ikke under noen som helst omstendigheter være ansvarlige overfor deg, verken ifølge kontrakt, cuplaansvar (inkludert forsømmelse), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, selv om dette kunne forutses, som er oppstått under eller i forbindelse med Nettstedet (inkludert bruk, manglende evne til bruk eller resultat av bruk av tjenesten eller Nettstedet) for:

12.2.1. ethvert tap av fortjeneste, salg, forretning eller inntekt

12.2.2. tap eller ødeleggelse av data, informasjon eller programvare;

12.2.3. tap av forretningsmulighet;

12.2.4. tap av forventede renter;

12.2.5. tap av goodwill; eller

12.2.6. ethvert indirekte eller konsekvensielt tap.

12.3. Begrensning av ansvar: Som følger av klausulene 11, 12.1 og 12.2 skal vårt totale ansvar overfor deg når det gjelder alle andre tap som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Nettstedet eller din bruk av det verken ifølge kontrakt, culpaansvar (inkludert forsømmelse), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte ikke under noen omstendigheter overskride to ganger verdien for din bestilling, eller NOK 1.000, uansett det som er lavest av disse to alternativene.

12.4. Ekstra kostnader: Du påtar deg det fulle og hele ansvaret for alle ekstra eller assosierte kostnader som kan oppstå for deg i forbindelse med eller som resultat av din bruk av Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader i forbindelse med tjenesten, reparasjon eller tilpasning av utstyr, programvare eller data som du eventuelt eier, leaser eller har lisens på eller på annen måte bruker.

13. AVSLUTNING

13.1. Grunner for avslutningen: Vi kan avslutte eller utelate (helt etter eget skjønn) din rett til å bruke Nettstedet øyeblikkelig ved å varsle deg skriftlig (inkludert per e-post) hvis vi etter eget skjønn oppfatter at:

13.1.1. du har brukt Nettstedet slik at dette bryter med paragraf 7.1 (lisens);

13.1.2. du har postet vurderinger eller annet besøkermateriale som bryter med paragrafene 9.2 eller 9.3 (Besøkendes materiale og vurderinger);

13.1.3. du har brutt paragraf 10.2 (Lenker til og fra andre nettsteder); eller

13.1.4. du har brutt et hvilket som helst annet vilkår angående materiale i disse nettstedsvilkårene.

13.2. Forpliktelser i forbindelse med avslutning: I forbindelse med en oppsigelse eller utelukkelse må du øyeblikkelig destruere alle utdrag som du har lastet ned eller skrevet ut fra Nettstedet.

14. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

14.1. Gjeldende lovgivning krever at noe av informasjonen eller kommunikasjonen som vi sender deg, skal være skriftlig. Når du bruker Nettstedet eller bestiller produkter via Nettstedet, aksepterer du at kommunikasjon med oss i hovedsak vil foregå elektronisk. Vi vil kontakte deg per e-post eller tilby deg informasjon ved å poste meldinger på Nettstedet. Av avtaletekniskegrunner samtykker du i denne elektroniske kommunikasjonsmåten, og du erkjenner at alle kontrakter, meldinger, informasjoner og annen kommunikasjon som vi tilbyr deg elektronisk, samsvarer med ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Denne betingelsen begrenser på ingen måte dine rettigheter etter loven.

15. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

15.1. Vi er ikke ansvarlige dersom våre forpliktelser ifølge disse nettstedsvilkårene ikke blir utført eller blir utført forsinket på grunn av hendelser som ligger utenfor vår rimelige kontroll ("force majeure-hendelse").

15.2. En force majeure-hendelse inkluderer enhver handling, hendelse, -uteblitt hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll og inkluderer spesielt (uten begrensning) følgende:

15.2.1. streiker, lock-out eller andre arbeidskonflikter;

15.2.2. uroligheter, opprør, invasjon, terroranslag eller trussel om terroranslag, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig;

15.2.3. brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv, innsynkning, epidemier eller annen naturkatastrofe;

15.2.4. umulighet å bruke tog, båt, fly, veigående kjøretøy eller andre offentlige eller private transportmidler;

15.2.5. umulighet å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; og

15.2.6. bestemmelser, dekreter, lovgivning, reguleringer eller restriksjoner fra enhver sittende regjering.

15.3. Vår ytelse ifølge disse nettstedsvilkårene skal anses som innstilt så lenge en eventuell force majeure-hendelse vedvarer, og vi vil ha forlenget tid til å utøve våre ytelser så lenge slik periode varer. Vi vil gjøre rimelige bestrebelser på å få avsluttet en eventuell force majeure-hendelse eller på å finne en løsning som gjør oss i stand til å utøve våre forpliktelser ifølge disse nettstedsvilkårene til tross for force majeure-hendelsen.

16. TILLEGGSVILKÅR

16.1. Personvern: Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og din sikkerhet. Alle personlige data som vi henter inn fra deg blir behandlet i samsvar med våre personvernbestemmelser. Vi ber deg lese gjennom personvernbestemmelsene våre, som er innlemmet i disse nettstedsvilkårene med denne referansen, og er som er tilgjengelige her.

16.2. Andre vilkår: Vi ber deg også om å lese våre retningslinjer for cookies for informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler til å forbedre kvaliteten på Nettstedet din bruk av det, våre vilkår og betingelser for kuponger for informasjon angående bruken av kreditter og kampanjerabatter på Nettstedet, og våre vilkår og betingelser for konkurranser for informasjon angående vilkårene som gjelder for konkurranser som vi kan kjøre fra tid til annen. Alle disse er innlemmet i disse nettstedsvilkårene med denne referansen.

16.3. Fraskillelse: Hvis en beslutningsdyktig myndighet avgjør at noen av disse nettstedsvilkårene ikke er gyldige, lovlige eller kraftbærende, skal gjeldene vilkår, betingelse eller krav i den utstrekning de er ugyldige, ulovlige eller ikke bærekraftig skilles fra de gjenstående vilkår, betingelser og krav, som vil fortsette å være gyldige så langt det er mulig ifølge loven.

16.4. Hele avtalen: Disse nettstedsvilkårene og ethvert annet dokument som det uttrykkelig refereres i dem utgjør hele avtalen mellom deg og oss og setter ut av kraft alle tidligere diskusjoner, korrespondanse, forhandlinger, tidligere arrangementer, overenskomster eller avtaler mellom oss som gjelder avtalens gjenstand.

16.5. Ingen ettergivelse: Enhver mangel eller forsinkelse fra din eller vår side i å forfølge (helt eller delvis) ethvert krav i disse nettstedsvilkårene vil ikke bli tolket som ettergivelse av dine eller våre rettigheter eller tilsagn.

16.6. Tildeling: Du har ikke rett til å overdra dine rettigheter eller plikter ifølge disse nettstedsvilkårene uten vår skriftlige tillatelse på forhånd. Vi kan overdra enhver av våre rettigheter eller plikter ifølge disse nettstedsvilkårene uten din skriftlige tillatelse på forhånd til en av våre filialer eller til enhver bedrift som vi går inn i samarbeid med, kjøper eller selges til.

16.7. Overskrifter: Overskriftene i disse nettstedsvilkårene er kun inkludert av bekvemmelighetshensyn og skal ikke virke inn på tolkingen av dem.

17. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

17.1. Disse nettstedsvilkårene skal styres av og er satt sammen i overensstemmelse med norsk lov. Tvister og krav som oppstår i forbindelse med disse nettstedsvilkårene (inkludert tvister og krav utenfor kontrakten) skal være gjenstand for norske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

II. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KUPONGER HOS SpisNå
Generelt
 1. Følgende generelle vilkår og betingelser ("generelle vilkår for kuponger") gjelder alle kuponger som utstedes av SpisNå fra tid til annen for bruk på Nettstedet, inkludert kuponger med kreditt ("kuponger med betalingskode") og rabattkuponger i kampanjer ("rabattkuponger" og sammen med rabattkuponger med betalingskode ("kuponger")).

 2. Individuelle kuponger vil også være gjenstand for, og generelle vilkår for kuponger vil bli utvidet med og/eller endret med, ekstra vilkår og betingelser ("spesifikke vilkår for kuponger"), som vil være spesifisert på kupongen eller på det tidspunktet kupongen utstedes.

 3. Kupongene kan kun benyttes i forbindelse med nettbestillinger som er plassert hos Restaurant Restauranter via Nettstedet.

Spesifikke vilkår for bruk av kuponger med betalingskode
 1. En kupong med betalingskode må brukes av kunde med registrert nettkonto hos SpisNå via https://www.spisna.no innen utløpsdatoen, som er spesifisert på kupongen med betalingskode og/eller, på det tidspunktet kupongen med betalingskode utstedes, ved å legge inn den gjeldende kupongkoden ("kode for kupong med betalingskode"), og den vil utløpe dersom den ikke brukes innen denne datoen. Dersom kupongen med betalingskode brukes før utløpsdatoen, blir det gjeldende beløpet godskrevet kundens konto. Hvis ikke annet er angitt eller spesifisert i de spesifikke vilkårene for kuponger, må enhver kreditt brukes innen seks (6) måneder fra den datoen kupongen med betalingskode ble utstedt.

 2. Hvis bestillingsverdien er mindre enn verdien på kupongen med betalingskode som er blitt godskrevet på kundens konto, blir det ikke utbetalt kontanter eller vekslepenger. Imidlertid blir dette stående igjen som kreditt på kundekontoen og kan brukes i forbindelse med senere bestillinger.

 3. Hvis bestillingsverdien er større enn den kupongen med betalingskode som er godskrevet på kundens konto, må resterende beløp betales på nettet med et bankkort eller et kredittkort.

 4. En kupong med betalingskode kan kun brukes én gang. Når kupongen med betalingskode er brukt (uansett om dette skjedde på autorisert eller uautorisert vis), opphører kupongen med betalingskode å gjelde. Den som får en kupong med betalingskode er ansvarlig for å sikre at koden på kupongen med betalingskode ikke brukes av noen andre.

Spesifikke vilkår for bruk av rabattkuponger
 1. En rabattkupong må brukes før utløpsdatoen som er påført på rabattkupongen og/eller idet rabattkupongen utstedes ved å legge inn den gjeldende kupongkoden ("rabattkupongkode"). Etter denne datoen er rabattkoden ikke lenger gyldig.

 2. Dersom rabattkupongkoden innløses 2.000 ganger, vil den automatisk bli ugyldig, uansett utløpsdato.

Spesifikke vilkår for bruk av alle kuponger
 1. Retten til å bruke en kupong er personlig og gjelder kun for den opprinnelige mottakeren. Den kan ikke overføres til andre. Kupongen må ikke kopieres, reproduseres, distribueres eller offentliggjøres, verken direkte eller indirekte, i noen som helst form eller på noen som helst måte for bruk av noen annen enn den opprinnelige mottakeren. Kupongen må heller ikke lagres i et datagjenopprettingssystem uten vår skriftlige tillatelse på forhånd. Særlig er kuponger som distribueres eller sirkuleres uten vår skriftlige godkjennelse, for eksempel via en meldingstavle på Internett eller på et "kjøp/salg"-nettsted, ikke gyldig for bruk, og vil bli avvist eller kansellert.

 2. Hvis ikke annet er gitt eller spesifisert i de spesifikke vilkårene for kuponger:

11.1. kan ikke en kupong brukes i samband med andre kuponger eller andre rabatter eller kampanjer som fra tid til annen tilbys;

11.2. vil hver kupong være gyldig for bruk av en mottaker kun én gang;

11.3. er det en begrensning på kun én kupong for hver kunde eller husholdning per kampanje eller tilbud; og

11.4. er retten til å bruke en kupong personlig og gjelder kun for den opprinnelige mottakeren. Den kan ikke overføres til andre.

 1. Når du bruker en kupong, garanterer du overfor oss at du er den sanne, autoriserte mottakeren av kupongen, og at du bruker den i overensstemmelse med disse vilkårene, på lovlig måte og med ærlige hensikter. Hvis vi etter eget skjønn tror at en kupong blir brukt på en måte som bryter med disse vilkårene, på ulovlig måte eller med uærlige hensikter, kan vi avvise eller kansellere kupongen.

Diverse
 1. Vær oppmerksom på at standard bankprosedyrer kan føre til at din bank eller kortutsteder først vil "øremerke" hele bestillingsbeløpet (før kupongens eventuelle kreditt eller rabatt aktiveres) på kontoen din fra 3 til 5 arbeidsdager (eller lengre, avhengig av din bank eller kortutsteder), og at dette beløpet derfor vil være utilgjengelig på kontoen din i denne perioden. Kreditten eller rabatten trer i kraft når din bank eller kortutsteder overfører betalingen for dine bestillinger til oss, og når dette skjer vil beløpet på kreditten eller kupongen ikke bli overført til oss, men vil istedenfor bli satt inn på din disponible saldo av din bank eller kortutsteder.

 2. En kupong kan ikke veksles inn i kontanter.

 3. Vi er ikke ansvarlige overfor kunder eller husholdninger for eventuelt tap eller krav som måtte oppstå dersom en kupong blir avvist, nektet, kansellert eller inndratt, for feil, eller dersom en kunde eller en husholdning ikke er i stand til å bruke en kupong, uansett grunn.

 4. Vi forbeholder oss rettigheten, til enhver tid og etter eget skjønn, til å legge til eller endre disse vilkårene og betingelsene i forbindelse med bruken av kuponger, eller til å variere eller avslutte driften av en kupong til enhver tid, uten varsel.

 5. Alle standardvilkår og betingelser med endringer for bruk av Nettstedet og tjenesten gjelder.

III. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KONKURRANSER HOS SpisNå
 1. Følgende generelle vilkår og betingelser ("generelle vilkår og betingelser for konkurranser") gjelder for alle konkurranser som kjøres av SpisNå.

 2. Individuelle konkurranser vil også være gjenstand for, og de generelle vilkårene for konkurranser vil bli utvidet med og/eller endret med, ekstra vilkår og betingelser ("spesifikke vilkår for konkurranser"), som vil være spesifisert i forbindelse med hver konkurranse.

 3. Konkurransene er åpne for personer fra 18 år som bor i Norge, med unntak for ansatte hos SpisNå, deres filialer eller moderselskap samt assosierte selskaper og deres familier, representanter eller enhver som er tilknyttet konkurransen.

 4. Vinnerne er ansvarlige for å sikre at de er i stand til å akseptere den aktuelle premien, slik dette er spesifisert i overensstemmelse med disse generelle vilkårene for konkurranse, samt alle andre gjeldende spesifikke vilkår for konkurranser.

 5. Vi forbeholder oss rettigheten til å trekke en konkurranse tilbake dersom den aktuelle premien ikke aksepteres eller det ikke fremsettes krav om den innen den tidsperioden som er oppført i de gjeldende spesifikke vilkårene for konkurranse.

 6. Når du fyller ut og sender inn et konkurranseskjema, blir ansett som aksept avde generelle vilkårene for konkurranse og alle gjeldende spesifikke vilkår for konkurranse.

 7. De generelle vilkårene for konkurranse og alle gjeldende spesifikke vilkår for konkurranse skal styres av Norges lover og er gjenstand for norske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

 8. Alle persondata som blir hentet inn som del av enhver SpisNå-konkurranse, blir behandlet i samsvar med gjeldende norsk lovgivning om personvern. For mer informasjon om våre personvernbestemmelser, kan du gå til: https://www.spisna.no/personvernerklaering.

 9. Vi forbeholder oss rettigheten til å trekke enhver konkurranse tilbake til enhver tid uten skriftlig forhåndsvarsel og/eller å endre eller korrigere de generelle vilkårene for konkurranse eller de spesifikke vilkårene for konkurranse for enhver konkurranse til enhver tid.

 10. Vår avgjørelse er endelig og bindende i alle saker som er forbundet med enhver konkurranse, og vi vil ikke begi oss inn på en etterfølgende korrespondanse om dette.

 11. Alle standard vilkår og betingelser med endringer for bruk av Nettstedet og tjenesten gjelder.

IV. VILKÅR VED ORDRE BESTILT VIA RESTAURANTER MED 3 PART BUDTJENESTE

I en eventuelt situasjon der du som sluttkunde ikke er hjemme når budet ankommer angitt destinasjon for levering, så vil det utsendte budet vente i 5 min på din adresse, samt forsøke å oppnå telefonisk kontakt via registrert telefonnummer på ordren.

Oppnåes det ingen kontakt med kunden gjennom telefonen, så vil varene bli plassert ved kundens hoveddør eller på en annen egnet plassering i umiddelbar nærhet. En slik løsning betyr at leveringen er på ditt eget ansvar og at SpisNå ikke kan garantere for leveransens kvalitet eller innhold.